Do końca lutego właściciele lokali usytuowanych na najniższym piętrze powinni się spodziewać od swojej spółdzielni PIT-8C. Zdaniem niektórych izb skarbowych, jeśli nie płacili za blokowe windy, to uzyskali przychód z nieodpłatnych świadczeń, od którego należy zapłacić podatek.
Taka linia interpretacyjna stała się powodem wysłania przez zarząd wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec pisma do mieszkańców. Wynika z niego, że od kwietnia 2014 r. będą musieli płacić za użytkowanie i eksploatację wind (jest już nowa uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni w tej sprawie). Do tej pory takiego obowiązku nie mieli.
Oprócz tego może się okazać, że będą musieli zapłacić fiskusowi zaległą daninę od korzyści uzyskanych z tytułu przysługującego im dotychczas zwolnienia.