Gdy pojawiły się trudności ze spłatą pożyczki, polska spółka, aby odzyskać pożyczone pieniądze i kontynuować działalność inwestycyjną, zawarła porozumienie z innym podmiotem z grupy. Ten zgodził się spłacić dług z odsetkami, a w zamian stać się nowym wierzycielem ukraińskiej firmy. Po otrzymaniu przelewu wspólnicy spółki jawnej nie wiedzieli, jak go rozliczyć. We wniosku o interpretację jeden z nich podkreślał, że zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT przychodem nie jest kwota zwróconej pożyczki, a jedynie otrzymane odsetki.
Dyrektor katowickiej izby wyjaśnił, że kwota przelewu będzie przychodem wspólników proporcjonalnie do ich udziału w spółce. Podmiot trzeci nie spłaca pożyczki z odsetkami, a kupuje w Polsce wierzytelność od spółki jawnej.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 grudnia 2014 r., nr IBPBI/1/415-1024/14/KB.