Wynika to z uchwalonej już przez Sejm nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Teraz rozpatrzy ją Senat.
Pierwotnie projekt zakładał tylko zmiany w VAT. Chodziło o przyjęcie takich samych jak w unijnej dyrektywie zasad opodatkowania czynności związanych z działaniami obronnymi w ramach UE i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
Reklama
Potem jednak, w trakcie sejmowych prac, wprowadzono poprawki, aby przedłużyć o dwa miesiące stosowanie rozwiązań z pierwszej tarczy antyinflacyjnej.
Oznacza to, że do 31 lipca 2022 r. stawki akcyzy na paliwa będą nadal wynosić:

Reklama
  • dla benzyn silnikowych 1413 zł od 1 tys. l,
  • dla olejów napędowych i biokomponentów 1104 zł od 1 tys. l,
  • dla skroplonego gazu zużywanego do celów napędowych 387 zł od 1 tys. kg.
Sprzedaż każdego z tych paliw będzie o dwa miesiące dłużej zwolniona z podatku handlowego.
Do końca lipca br. (a nie do końca maja) będzie też obowiązywała obniżona stawka akcyzy od energii elektrycznej – będzie wynosić 4,60 zł za megawatogodzinę. Tak samo dłużej będzie obowiązywać zwolnienie z akcyzy prądu sprzedawanego do gospodarstw domowych.
Ponadto Sejm zgodził się na obniżkę akcyzy na tzw. lekki olej opałowy – do poziomu minimum unijnego, czyli do 97 zł za 1 tys. l. Będzie ona obowiązywała od 1 czerwca do 31 lipca br.
W związku z tymi zmianami przedłużone zostały wymogi informacyjne. Sprzedawcy paliw będą musieli do końca lipca br., a sprzedawcy energii elektrycznej – do końca 2022 r. informować klientów, że niższa cena to zasługa tarczy antyinflacyjnej.
Pierwsi muszą zamieszczać tę informację przy kasie, a drudzy – przesyłać ją wraz z fakturą za prąd. Pisaliśmy o tym w artykule „Nadal trzeba będzie informować klientów o przejściowych obniżkach” (DGP nr 91/2022). ©℗
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2182) – przekazana do rozpatrzenia przez Senat