EKSPERCI RADZĄ
W przypadku gdy oferujemy noclegi za pośrednictwem Bookingu czy Airbnb, nie można najczęściej mówić o wynajmie. Jest to bowiem usługa zakwaterowania (często mylnie zwana wynajmem krótkoterminowym). Wskazuje na to m.in. okres świadczenia usługi (kilka dni/tygodni), jak również jej opis („Domek przygotowany na tip top jak w hotelu”). Sezonowość tej aktywności nie zmienia postaci rzeczy. Świadczenia usługi zakwaterowania (noclegowej) nie można rozliczać prywatnie, a więc poza działalnością gospodarczą w ramach źródła zwanego najmem prywatnym. Taką usługę należałoby zasadniczo rozliczyć w ramach działalności gospodarczej, odpowiednio wybierając formę jej opodatkowania, np. według skali, na zasadach podatku liniowego lub ryczałtem. W sytuacji gdy nie dokonamy wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej, rozliczamy się wtedy według skali podatkowej. W zakresie VAT usługa zakwaterowania została wymieniona w poz. 47 załącznika 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; dalej: ustawa o VAT), co oznacza, że jest opodatkowana preferencyjną 8-proc. stawką VAT. Oczywiście, jeśli nasz roczny obrót nie przekracza 200 tys. zł, możemy skorzystać ze zwolnienia ze względu na obrót.