Zwolnienie dotyczy tylko dochodów fundacji z dywidend i innych udziałów w osobach prawnych.
O interpretację wystąpiła spółka akcyjna, która w 2012 r. wyemitowała cztery obligacje imienne o łącznej wartości 20 mln euro. Dwie z nich nabyła fundacja charytatywna z siedzibą w Liechtensteinie. W lipcu 2014 r. spółka umorzyła obligacje i wypłaciła ich właścicielom równowartość ich kwoty nominalnej oraz naliczonych odsetek. Pieniądze (ponad 10 mln euro) otrzymała m.in. zagraniczna fundacja. Natychmiast przesłała ona spółce oświadczenie, że wyda te pieniądze na swoje cele statutowe. Planowała m.in. finansować polskie szkoły oraz ufundować stypendia najzdolniejszym uczniom.
Wyjaśniła, że podlega w Liechtensteinie nadzorowi finansowemu, ale z uwagi na profil swojej działalności korzysta tam ze zwolnienia z opodatkowania.
Spółka była zdania, że nie musiała przy wypłacie potrącić podatku u źródła. Uważała, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT zagraniczne fundacje również mogą korzystać ze zwolnienia dla dochodów przeznaczonych na cele statutowe. To oznacza, że na podstawie art. 26 ust. 1a ustawy o CIT wypłacający nie ma obowiązku potrącenia podatku – wyjaśniła spółka.
Dyrektor łódzkiej izby był innego zdania. Wyjaśnił, że art. 26 ust. 1a ustawy o CIT należy interpretować ściśle. Dotyczy on dochodów z dywidend lub innych udziałów w zyskach osób prawnych przeznaczonych m.in. na cele statutowe. Nie dotyczy natomiast odsetek. Dlatego spółka powinna pobrać podatek u źródła. A skoro Polska nie zawarła z Liechtensteinem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to stawka nie może być obniżona – wynosi 20 proc., czyli tyle, ile przewiduje ustawa o CIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 listopada 2014 r., nr IPTPB3/423-269/14-3/IR