Nieco ponad rok temu nabyłem obligacje spółki akcyjnej. Teraz, jako że potrzebuję gotówki, muszę je sprzedać. Obligacje są notowane na rynku giełdowym Catalyst i właśnie na tym rynku zamierzam wystawić posiadane przeze mnie papiery wartościowe. Czy w związku z tym zapłacę podatek od czynności cywilnoprawnych – pyta pan Ireneusz
Nie będzie takiej konieczności. Co prawda sprzedaż korporacyjnych papierów dłużnych co do zasady jest objęta obowiązkiem uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), od tej zasady są jednak wyjątki, z korzyścią dla klientów biur maklerskich. Otóż za pośrednictwem tych ostatnich można dokonywać zbywania obligacji (czyli papierów dłużnych) na rynku giełdowym Catalyst.
Oczywiście chodzi tylko o te obligacje, które ich emitenci (firmy) wprowadzili na ten rynek, a Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dopuściła do obrotu. W tym przypadku występuje zwolnienie mówiące o tym, że podatku od czynności cywilnoprawnych nie płaci się od sprzedaży instrumentów finansowych dokonywanych w ramach obrotu zorganizowanego, a takim jest właśnie rynek giełdowy. W tym więc przypadku w zakresie PCC czytelnik nie musi podejmować jakichkolwiek czynności prawnych.
Nie oznacza to, że o jego transakcję nie upomni się fiskus. Sprzedaż obligacji na Catalyst podlega podatkowi od zysków kapitałowych zwanego też podatkiem Belki. Po sprzedaży papierów dłużnych w danym roku czytelnik otrzyma do 28 lutego następnego roku PIT-8C z zestawieniem osiągniętych zysków lub poniesionych strat na sprzedaży obligacji. Dokument będzie podstawą do rozliczenia się z urzędem skarbowym na druku PIT-38 z podatku od zysków kapitałowych. Musi to nastąpić do 30 kwietnia roku następnego po tym, w którym zbyło się papiery.
PIT-38 trzeba będzie złożyć niezależnie od tego, czy czytelnik sprzeda obligacje po niższej, czy po wyższej cenie, niż je kupił, gdyż w kontaktach z fiskusem należy wykazywać zarówno dochody, jak i straty. Daninę w wysokości 19 proc. trzeba będzie zapłacić od osiągniętego zysku na samej cenie obligacji, jak i odsetek do papierów dłużnych, które narosły od początku danego okresu odsetkowego do momentu ich sprzedaży.
Podstawa prawna
Art. 9 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101 poz. 649 ze zm.). Art. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).