Rok temu fiskus utrudnił życie fundacjom i stowarzyszeniom non profit. Teraz z powrotem je im ułatwia.
Od 25 października br. podatnicy CIT, którzy osiągają tylko dochód zwolniony z podatku i nie zatrudniają żadnych pracowników ani zleceniobiorców, będą z powrotem mogli składać roczne zeznania w postaci papierowej, a nie elektronicznej.
Wynika to z ustawy z 11 września 2019 r. uchylającej przepisy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czeka ona już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.