179 podmiotów zapłaciło podatek od sprzedaży detalicznej w ubiegłym roku. Budżet państwa zarobił na tym 2 mld 632 mln zł – poinformował wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na poselską interpelację.

Przypomnijmy, że podatek od sprzedaży detalicznej (potocznie określany jako podatek handlowy) miał pierwotnie obowiązywać od września 2016 r., ale ostatecznie na skutek sporu Polski z Komisją Europejską wszedł w życie dopiero 1 stycznia 2021 r. Trzeba go płacić od przychodów ze sprzedaży detalicznej przekraczających kwotę wolną 17 mln zł według stawek: 0,8 proc. (od nadwyżki ponad 17 mln zł) i 1,4 proc. (od przychodów powyżej 170 mln zł).
Wiceminister Soboń przypomniał, że 2021 r. był pierwszym rokiem faktycznego obowiązywania przepisów o tym podatku, więc zbyt wcześnie jeszcze na wykrycie prób jego unikania (o to pytał poseł). Wyjaśnił, że będzie to weryfikowane podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych w zakresie PIT i CIT za 2021 r. Dodał, że organy Krajowej Administracji Skarbowej będą wykorzystywać nie tylko dane z deklaracji podatkowych, ale też „inne informacje, do których KAS ma dostęp na podstawie regulacji ustawowych”.
Wiceminister Soboń przypomniał również, że do szefa Krajowej Administracji Skarbowej trafił jeden wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej, w którym chodziło o czynności skutkujące powstaniem korzyści w podatku od sprzedaży detalicznej. Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej, bo uznał, że w tej sprawie mogłaby mieć zastosowanie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Wiceminister nie podał więcej szczegółów, ale najprawdopodobniej chodzi o odmowę z 5 października 2020 r. (sygn. DKP2.8011.20.2020).
Pisaliśmy o niej szerzej w artykule „Podatku jeszcze nie ma, a już są pomysły, jak go unikać” (DGP nr 215/2020). Szef KAS stwierdził wtedy, że wydzielenie spółek celowych, które miałyby prowadzić sprzedaż detaliczną, przy jednoczesnym zachowaniu przez centralę pełnej odpowiedzialności za kluczowe decyzje gospodarcze, byłoby sztuczną restrukturyzacją podlegającą klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. ©℗
Etap legislacyjny
Odpowiedź wiceministra finansów Artura Sobonia z 29 marca 2022 r. na interpelację poselską nr 31111