Skorzystają zleceniobiorcy oraz niepracujący emeryci. W ich kieszeniach może zostać nawet 4500 zł więcej niż dziś. Znakomita większość emerytów zyska też w porównaniu do 2021 r.

Potwierdzają to szczegółowe wyliczenia przygotowane dla DGP przez firmę doradczą PwC (patrz tabele). Pokazujemy w nich, jak kwota brutto (przed opodatkowaniem i oskładkowaniem) przedkłada się na kwotę netto (do ręki) w zależności od przyjętych zasad, tj. obowiązujących: do końca 2021 r., od początku 2022 r. (czyli według Polskiego Ładu), a także jak będzie po korekcie Polskiego Ładu (za 2022 r.).
Zyskują zleceniobiorcy...
Obecnie Polski Ład oznacza straty dla zleceniobiorców już przy poziomie przychodów ok. 5700 zł brutto miesięcznie. To skutek dwóch zmian wprowadzonych 1 stycznia br.: likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej oraz braku mechanizmu rekompensującego, czyli ulgi dla klasy średniej.
Co prawda po korekcie Polskiego Ładu zleceniobiorcy nadal nie będą korzystać z tej ulgi (bo zostanie ona zlikwidowana), ale zyskają na obniżce stawki PIT - z 17 do 12 proc.
Przypomnijmy, że w przypadku umów zlecenia mamy do czynienia z podwyższonymi 20-proc. kosztami uzyskania przychodu. - Skutki korekty Polskiego Ładu będą więc odczuwalne w różnym stopniu przez osoby o różnych przedziałach wynagrodzeń - tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor w PwC.
Część zleceniobiorców zyska nawet w porównaniu do roku 2021. Chodzi o osoby uzyskujące ze zleceń przychód brutto do 7920 zł miesięcznie, a także tych, które zarabiają z tego tytułu od 11 300 zł do ok. 16 200 zł miesięcznie brutto.
- Natomiast przy przychodach w granicach od ok. 8000 zł do 11 300 zł korekta oznacza dla zleceniobiorców znacznie mniejszą stratę niż ta, którą spowodował Polski Ład - wskazuje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.
Z wyliczeń wynika, że korekta PŁ będzie neutralna dla osób uzyskujących ze zleceń przychód na poziomie do 3600 miesięcznie, ponieważ ich podstawa opodatkowania mieści się w kwocie wolnej.
…i niepracujący emeryci
Obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. zrekompensuje brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej również emerytom.
U większości osób - jak tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska - będzie to rekompensata z nawiązką, ponieważ osoby te zyskają również w porównaniu do 2021 r.
Wśród nich będą też emeryci z przeciętnymi uposażeniami, powyżej 2500 zł brutto miesięcznie. Przykładowo osoby z emeryturą 3100 zł w porównaniu do obecnego stanu będą miały o ok. 30 zł miesięcznie więcej, a jeśli wziąć pod uwagę korzyści z wprowadzenia zarówno Polskiego Ładu (od 1 stycznia br.), jak i jego korekty (planowanej na 1 lipca) - korzyść ta wyniesie łącznie 171 zł miesięcznie.
- Jedynie osoby pobierające bardzo wysokie emerytury, powyżej 16 tys. zł brutto miesięcznie, odczują stratę w porównaniu do 2021 r., lecz i ona będzie mniejsza niż ta, która miałaby miejsce bez korekty Polskiego Ładu - dodaje ekspertka PwC.
Pracujący ze zwolnieniem
Korekta Polskiego Ładu będzie natomiast neutralna dla pracujących emerytów, ponieważ utrzymane zostanie dla nich zwolnienie z podatku dochodowego wprowadzone Polskim Ładem. Przypomnijmy, że ich przychody są zwolnione z PIT do 85 528 zł rocznie. Ponadto u podatników rozliczających się według skali podatkowej dochodzi jeszcze 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, co w sumie oznacza, że nie płacą oni podatku od przychodów do 115 528 zł rocznie.
Projektowana korekta Polskiego Ładu przewiduje natomiast, że z ulgi zero PIT nie skorzystają seniorzy, którzy wrócą na rynek pracy po okresie pobierania emerytury. Ta zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Wtedy ulga zero PIT będzie przysługiwać tylko tym seniorom, którzy:
  • nie złożą wniosku o ustalenie prawa do emerytury albo
  • po ustaleniu prawa do świadczenia nie będą go pobierać. ©℗
W porównaniu do roku 2021 zyskają osoby otrzymujące ze zleceń do 7920 zł brutto miesięcznie, a także zleceniobiorcy zarabiający od 11 300 zł do ok. 16 200 zł brutto
Skutki korekty Polskiego Ładu dla zleceniobiorców i emerytów
Umowa zlecenie (podlega składkom na ubezpieczenia społeczne)
Wynagrodzenie brutto miesięcznie Wynagrodzenie brutto rocznie Wynagrodzenie netto rocznie Różnica w wynagrodzeniu netto rocznie Różnica w wynagrodzeniu netto średniomiesięcznie
W 2021 W 2022, zgodnie z Polskim Ładem W 2022, po korekcie Polskiego Ładu Polski Ład vs. 2021 Polski Ład vs. zmiany do Polskiego Ładu Zmiany do Polskiego Ładu vs. 2021 Polski Ład vs. 2021 Zmiany do Polskiego Ładu vs. Polski Ład Zmiany do Polskiego Ładu vs. 2021
2 000 24 000 20 145 21 840 21 840 1 695 0 1 695 141 0 141
2 500 30 000 25 050 27 300 27 300 2 250 0 2 250 188 0 188
3 100 37 200 27 858 29 211 29 211 1 353 0 1 353 113 0 113
4 000 48 000 35 793 37 158 37 315 1 365 157 1 522 114 13 127
6 000 72 000 53 428 53 187 54 173 -241 986 745 -20 82 62
8 000 96 000 71 062 69 217 71 030 -1 845 1 813 -32 -154 151 -3
9 000 108 000 79 879 77 232 79 459 -2 647 2 227 -420 -221 186 -35
10 000 120 000 88 697 85 247 87 888 -3 450 2 641 -809 -288 220 -67
12 000 144 000 104 073 101 275 104 745 -2 798 3 470 672 -233 289 56
16 000 192 000 136 841 132 501 137 001 -4 340 4 500 160 -362 375 13
20 000 240 000 171 093 163 124 167 624 -7 969 4 500 -3 469 -664 375 -289
Niepracujący emeryci (niepodlegają składkom na ubezpieczenia społeczne)
Wynagrodzenie brutto miesięcznie Wynagrodzenie brutto rocznie Wynagrodzenie netto rocznie Różnica w wynagrodzeniu netto rocznie Różnica w wynagrodzeniu netto średniomiesiecznie
W 2021 W 2022, zgodnie z Polskim Ładem W 2022, po korekcie Polskiego Ładu Polski Ład vs. 2021 Polski Ład vs. zmiany do Polskiego Ładu Zmiany do Polskiego Ładu vs. 2021 Polski Ład vs. 2021 Zmiany do Polskiego Ładu vs. Polski Ład Zmiany do Polskiego Ładu vs. 2021
3 100 37 200 30 936 32 628 32 988 1 692 360 2 052 141 30 171
4 000 48 000 39 765 40 620 41 520 855 900 1 755 71 75 146
6 000 72 000 59 385 58 380 60 480 -1 005 2 100 1 095 -84 175 91
8 000 96 000 77 302 76 140 79 440 -1 162 3 300 2 138 -97 275 178
10 000 120 000 93 018 93 900 98 400 882 4 500 5 382 74 375 449
12 000 144 000 108 949 108 060 112 560 -889 4 500 3 611 -74 375 301
16 000 192 000 140 989 136 380 140 880 -4 609 4 500 -109 -384 375 -9
20 000 240 000 173 029 164 700 169 200 -8 329 4 500 -3 829 -694 375 -319
Opr. Joanna Narkiewicz-Tarłowska, PwC