Zasadniczo korekta Polskiego Ładu zakłada zmiany korzystne dla podatników, co podkreśla samo Ministerstwo Finansów. Z uzasadnienia do projektu jasno wynika, że resort ma świadomość obowiązujących konstytucyjnych kanonów – nowelizacja nie może pogarszać sytuacji podatników w trakcie roku podatkowego.
Może do tego jednak dojść, jeżeli zostanie uchylona wprowadzona z początkiem 2022 r. ulga dla samotnych rodziców. Problem dotyczy przedsiębiorców, którzy wybrali już na ten rok ryczałt ewidencjonowany, a jednocześnie uzyskują przychody opodatkowane według skali podatkowej. To osoby, które oprócz prowadzenia biznesu zarabiają dodatkowo także na zleceniach, umowach o dzieło, kontraktach menedżerskich. Takie łączenie zarobkowania nie należy do rzadkości.