To najprawdopodobniej niedopatrzenie, które w trakcie dalszych prac nad projektem będzie musiało zostać usunięte. O planowanym uchyleniu art. 53a ustawy o PIT można natomiast przeczytać w uzasadnieniu do opublikowanego projektu.
Chodzi o przepis, który dopiero co, 10 marca br., wszedł w życie. Przypomnijmy, że został on wprowadzony nowelizacją z 24 lutego 2022 r. (Dz.U. poz. 558), która przeniosła do ustawy o PIT mechanizm podwójnego liczenia zaliczek. Początkowo mechanizm ten został wdrożony rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 28), ale taki sposób uregulowania obowiązków płatników budził wątpliwości konstytucyjne. W rezultacie rozporządzenie stosuje się tylko do zaliczek na PIT za styczeń br., a do zaliczek za miesiące od lutego do grudnia 2022 r. płatnicy muszą już stosować art. 53a ustawy o PIT (dodany nowelizacją z 24 lutego 2022 r.).