Utrzymany zostanie próg skali 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł.
Niższy podatek będzie pobierany już po wejściu w życie projektowanej ustawy, co jest planowane na 1 lipca 2022 r., i już na etapie poboru zaliczek na PIT. Natomiast stateczny zysk ze zmian będzie odczuwalny przy rozliczeniu rocznym za 2022 r.