W tym wypadku prawo własności nie wynika z mocy samego prawa, lecz z decyzji organu – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby.
Interpretacja dotyczyła kobiety, która w 1979 r. oddała na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwo rolne w zamian za rentę i pozostawienie sobie jednej z działek. W grudniu 1990 r. weszła w życie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm.). W art. 118 przyznała ona prawo własności dotychczas użytkowanych działek osobom, którzy wcześniej oddały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa. Jednak dopiero w kwietniu 2012 r. kobieta otrzymała decyzję starosty w tej sprawie.
W czerwcu 2014 r. sprzedała działkę. Była przekonana, że od dochodu ze sprzedaży nie zapłaci PIT, bo od nabycia działki z mocy ustawy minęły już 24 lata, a decyzja starosty była jedynie tego potwierdzeniem.
Dyrektor izby był innego zdania. Wyjaśnił, że kobieta nie nabyła z mocy prawa własności działki. Przesądziła o tym dopiero decyzja starosty, zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy z 1990 r. Skoro od wydania tej decyzji nie minęło jeszcze pięć lat, to sprzedaż przed upływem tego okresu powoduje obowiązek zapłaty PIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 października 2014 r., nr ITPB2/415-728/14/DSZ.