Za chybione sąd uznał odwoływanie się przez fiskusa do uchwały Izby Gospodarczej NSA z 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt I GPS 1/11). Podkreślił, że ma ona moc wiążącą w odniesieniu do podatku akcyzowego i sprzedaży energii elektrycznej. Natomiast w VAT ciężar ekonomiczny podatku zawsze ponosi ostateczny konsument. Zawsze więc można byłoby twierdzić, że podatnik, który nadpłacił VAT, nie ponosi ciężaru ekonomicznego tej daniny. W rezultacie - jak stwierdził NSA - gdyby przyjąć za zasadne stanowisko organów podatkowych, to nikt nie mógłby uzyskać zwrotu nadpłaty VAT - ani sprzedawca, ani konsumenci.
Kto dostanie zwrot