Taki może być skutek przesunięcia do 30 czerwca terminu na złożenie zeznań CIT-8 i CIT-8AB (składanego przez podatkowe grupy kapitałowe). Minister finansów podpisał już rozporządzenie w sprawie tego przesunięcia. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 639.
Stratny wspólnik