Z opublikowanych przez nią statystyk wynika, że 690 mln euro ze wspomnianych 1,9 mld euro przyniosło opodatkowanie importu pozaunijnych towarów o wartości poniżej 22 euro. Przypomnijmy, że do 1 lipca 2021 r. takie przesyłki były zwolnione z VAT, na czym zarabiali często nieuczciwi pozaunijni sprzedawcy. Wartość przesyłek była celowo zaniżana, w celu uniknięcia obowiązku zapłaty VAT i cła. Pokazał to raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 marca 2022 r. (sygn. akt C-231/19), z którego wynika, że Wielka Brytania może być winna Unii Europejskiej nawet 2,7 mld euro z tytułu niepobranych VAT i cła w okresie od 2011 do 2017 r.
IOSS zyskuje na znaczeniu