Co innego – wyjaśnił – jeśli zostały one poniesione po uzyskaniu decyzji o wsparciu. W takiej sytuacji powinny być rozpoznane w momencie uzyskania pierwszych przychodów z działalności zwolnionej z CIT.
Tylko w tej drugiej kwestii dyrektor KIS zgodził się ze spółką. Co do wydatków poniesionych przez nią przed uzyskaniem decyzji o wsparciu był innego zdania niż spółka. Ona bowiem uważała, że koszty pośrednie, które dotyczą działalności zwolnionej z opodatkowania, powinny być odliczone od przychodów z tego źródła (tj. działalności zwolnionej), nawet jeżeli zostały poniesione przed rozpoczęciem tej działalności. Argumentowała, że powinny być one odjęte w tym samym momencie, w którym zostaną rozpoznane jako koszt w rachunku wyników, z tym że nie wcześniej niż w dacie uzyskania przychodu z działalności zwolnionej, objętej decyzją o wsparciu. Ważne tylko, żeby można było je przypisać do działalności zwolnionej z CIT.