Odszkodowania wypłacane przez firmę ubezpieczeniową z tytułu polis na życie zawartych w okresie międzywojennym są zwolnione z podatku dochodowego – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Podatnik otrzymał od jednej z firm propozycję pośrednictwa w odzyskaniu odszkodowania z tytułu polisy na życie jaką zawarł w 1931 r. jego ojciec. Formalności zostały dopełnione i Towarzystwo Ubezpieczeń Prudential przelało mu ponad 5 tys. funtów w lipcu 2014 r. Podatnik nabrał wątpliwości, czy otrzymanymi pieniędzmi nie będzie musiał podzielić się z fiskusem. Zapytał o to izbę skarbową. Sam sądził, że odszkodowanie będzie wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Przepis przyznaje preferencję kwotom przyznanym z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (z wyjątkiem tych dotyczących szkody dotyczącej majątku firmowego i inwestowania w fundusze kapitałowe na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej).
Izba skarbowa zgodziła się, że podatnik nie musi płacić podatku. Przyznała, że skoro wyjątki z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT nie mają zastosowania w tym przypadku to wypłata pieniędzy nie zainteresuje fiskusa.

Podstawa prawna

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 października 2014 r. (nr IPTPB2/415-440/14-2/KR)