Komisja Europejska opublikowała na swoich stronach wyniki zeszłorocznych konsultacji na temat wprowadzenie unijnego numeru identyfikacji podatkowej

Pomysł jego wprowadzenia został zaakceptowany jeszcze w grudniu 2012 r. Trzy miesiące później zaczęły się publiczne konsultacje. Zdaniem Komisji numer NIP to najlepsze narzędzie pozwalające państwom członkowskim zidentyfikować swoich rezydentów dla celów automatycznej wymiany informacji podatkowej. KE zauważyła jednak, że system krajowych numerów się różni i nie jest obecnie w pełni efektywny. Dziś pozwala on obywatelom UE uciekać przed opodatkowaniem i popełniać oszustwa fiskalne. Wprowadzenie jednolitego europejskiego numeru mogłoby być dobrym rozwiązaniem dzisiejszych problemów.

Komisja nie podaje jeszcze szczegółów. Rozważa zarówno pomysł wprowadzenia zasad analogicznych do numerów wykorzystywanych przez unijnych podatników VAT (czyli np. wprowadzenia przedrostka PL przed polskim numerem NIP), jak też stworzenie zupełnie nowego numeru dla każdego podmiotu w UE (zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych). Komisja w komunikacie podkreśliła, że nadal będzie dopracowywać swój pomysł. Obecnie chce udoskonalić portal EU TIN pod którego adresem (http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/?locale=pl) podatnicy mogą sprawdzić czy nr NIP kontrahenta z innego kraju UE jest ważny.