Kolejny brazylijski sąd zakazał stosowania tamtejszych przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych. Chodzi o regulacje podobne do tych, które od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać będą w Polsce.

Eksperci nie wykluczają, że po ich wejściu w życie przed takimi samymi problemami stanie Polska. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian Ministerstwo Finansów przypominało, że „regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych oraz jednym ze skuteczniejszych narzędzi walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Stosuje ją wiele państw”. Wśród nich resort wymienił m.in. Brazylię. Chodzi o regulacje w których podatnicy z danego kraju (Polski, Brazylii itp.) płaciliby podatek od dochodu z uczestnictwa w spółce kontrolowanej. Warunkiem jest, aby zlokalizowana była w kraju o niższym poziomie opodatkowania.

Niedawno brazylijski sąd administracyjny kolejny raz uznał takie przepisy za niezgodne z Modelową Konwencją OECD i opartymi na niej międzynarodowymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sprawa dotyczyła kontrolowanego przez państwo koncernu naftowego Petrobras, którego rozliczenia zakwestionował fiskus. Wskazał, że spółka ta nie zapłaciła ani podatku dochodowego (stawka nawet 34 proc.), ani składek na tamtejszy ZUS, od dochodów swojej argentyńskiej spółki powiązanej i dwóch spółek kontrolowanych z Holandii. Petrobras odwołał się od decyzji urzędników. Podkreślał, że przepisy CFC na podstawie, których miałby płacić obie daniny są niezgodne z postanowieniami umów międzynarodowych zawartych z Holandią i Argentyną. Wynika z nich, że zyski przedsiębiorstwa danego kraju powinny podlegać podatkom tylko w tym państwie. To zaś oznacza, że Brazylia nie ma do nich prawa. Argumentów tych nie uznał fiskus, który podkreślał, że opodatkowany jest tylko dochód Petrobras, a nie jego podmiotów kontrolowanych. Nie ma więc mowy o konflikcie przepisów o CFC z umowami międzynarodowymi.

Sprawa trafiła do Federalnego Sądu Administracyjnego, którzy zgodził się z koncernem. Podkreślił, że podatek miał być pobrany od dochodu spółki brazylijskiej, ale za pośrednictwem zagranicznych podmiotów kontrolowanych. Na to zaś nie pozwalają obie umowy. Dodatkowo w sprawie spółki zależnej z Argentyny regulacje CFC nie mogą mieć zastosowania bo dotyczą tylko podmiotów zlokalizowanych w „rajach podatkowych”. Sąd zezwolił jednak na pobranie składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu Petrobras. Przypomniał, że nic o nich nie mówią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

To nie pierwsze takie orzeczenie. Takie same zdanie w sprawie dużej spółki górniczej Vale miał brazylijski sąd wyższej instancji w kwietniu 2014 r. Orzekł wtedy, że fiskus nie może pobrać podatku od spółek zależnych z Danii, Luksemburga i Belgii. Na pobranie daniny pozwolił fiskusowi tylko od podmiotu zlokalizowanego na Bermudach (z którymi Brazylia nie podpisała umowy międzynarodowej).