W wyroku z 3 lutego 2022 r. (sygn. akt II FSK 1413/19) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podatnik może wstecznie obniżyć stawki amortyzacyjne środków trwałych, dla których stosuje metodę amortyzacji liniowej, uwzględniając okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Relacjonując ten wyrok w artykule „Stawki amortyzacji można obniżać również wstecz” (DGP nr 25/2022), napisaliśmy, że to precedensowy wyrok. Spróbujmy wyjaśnić, na czym polega ta precedensowość.
Wcześniej zapadły podobne dwa orzeczenia w wojewódzkich sądach administracyjnych (w Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim), natomiast nie było do tej pory wyroku NSA, który potwierdzałby możliwość wstecznej korekty stawek amortyzacji. Organy podatkowe prezentowały do tej pory pogląd, że stawki amortyzacji można zmienić albo od miesiąca, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego.