Tą zaskakującą, choć korzystną informacją resort finansów podzielił się z podatnikami w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej podatki.gov.pl. Wynika z niego także wiele innych nowości.
Przede wszystkim resort wyjaśnił w komunikacie, jak rozumieć przepis przejściowy Polskiego Ładu, czyli art. 71 ust. 1 nowelizacji z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105). Mówi on, że „podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy (czyli najmu prywatnego - red.) zmienianej w art. 1, mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2”.