Osoba, która oddaje mieszkanie w zamian za wikt i opiekę, nie płaci PIT, nawet, gdy od zakupu lub wybudowania tej nieruchomości nie upłynęło jeszcze 5 lat
Tak wynika z wczorajszej uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FPS 4/14). NSA potwierdził, że przepisy zapobiegające nieopodatkowanym spekulacjom nieruchomościami nie mają zastosowania do dożywotników. Od zawieranej przez nich umowy jest tylko podatek od czynności cywilnoprawnych (2 proc.).
Umowę dożywocia reguluje kodeks cywilny (art. 908–916). Osoby ją zawierające otrzymują, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, dożywotnie utrzymanie. Chodzi o wyżywienie, ubranie, mieszkanie, opłacenie rachunków, odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w razie choroby, a z chwilą śmierci również pogrzeb.