Zostało zaledwie półtora miesiąca na decyzje, które mogą uchronić przed niekorzystnymi zmianami w rozliczeniach. Przy dużych kwotach oszczędności mogą być spore
Czasu zostało niedużo i nie każdą operację uda się przeprowadzić do końca tego roku (np. przekształcenia spółki kapitałowej w osobową). Problematyczna może być zmiana w zasadach wypłaty dotychczasowych dywidend.
Jednak – jak wskazują eksperci – istnieją jeszcze możliwości optymalizacyjne.