Zmiana będzie miała zastosowanie do podatników, których rok podatkowy zakończył się (lub zakończy) w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
Zmianą zostaną objęci także wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek (zwanego potocznie estońskim CIT), których pierwszy rok opodatkowania tym ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.
Reklama
Rozporządzenie ma także przedłużyć termin na wykazanie podatkowych przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia. Zasadniczo wykazuje się je w zeznaniu składanym „do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek”. Ale również w tym przypadku termin zostanie przedłużony do 30 czerwca 2022 r.
W związku z tym automatycznie przesunie się termin na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia – podkreśliło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Przepisy nie określają bowiem wprost terminu na zapłatę, lecz odsyłają do art. 27 ust. 1 ustawy CIT, czyli przepisu ogólnego, który mówi, że podatek płaci się w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym. Ten termin również zostanie wydłużony o trzy miesiące, tj. z 31 marca (u podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) do 30 czerwca 2022 r.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników CIT – w konsultacjach