Chodziło o małżonków, którzy w 2001 r. kupili na cele prywatne działkę ze znajdującym się na niej budynkiem mieszkalno-usługowym. Budynek był w złym stanie technicznym. Małżonkowie przeprowadzili remont, ale nie gromadzili żadnych faktur ani rachunków, które potwierdzałyby wysokość poniesionych w tym celu wydatków.
W 2007 r. rozpoczęli wynajmowanie tego budynku. Był to najem prywatny, małżonkowie płacili od przychodów z czynszu ryczałt ewidencjonowany.