estoński cit
Czy jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może stosować estoński CIT?
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednoosobowa spółka z o.o. stosowała opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek, czyli estoński CIT. Jeżeli chodzi o warunek struktury własnościowej, który musi być spełniony, aby spółka mogła wybrać estoński CIT, to prawodawca zastrzegł jedynie, że właścicielami mają być wyłącznie osoby fizyczne. Nie wskazał przy tym, ile to ma być osób.
Tak więc jednoosobowa spółka z o.o. może stosować estoński CIT, o ile jedynym właścicielem jest osoba fizyczna (niekonieczne polski rezydent podatkowy), która nie posiada praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.