Chodziło o uczelnię, której pracownicy naukowi biorą udział – w ramach podróży służbowych – w krajowych i zagranicznych konferencjach. Wszelkie koszty (przejazdy, noclegi, opłaty konferencyjne) pokrywa uniwersytet. Wykładowcom przysługują również diety. Są one rozliczane na podstawie przedłożonych rachunków, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Diety z tytułu podróży służbowej są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT do wysokości określonych w rozporządzeniu. Dla podróży krajowych jest to 30 zł za dobę. Kwota diety przy wyjazdach zagranicznych zależy od miejsca podróży. Jeżeli na fakturze są wyszczególnione opłaty za posiłki, uczelnia pomniejsza dietę o odpowiednią sumę, zgodnie z rozporządzeniem.