MF nie zgadza się z wykładnią niektórych ekspertów i po raz kolejny - w odpowiedzi na pytanie DGP - potwierdza: nawet gdy jeden z małżonków nie zarabia, to i tak oboje skorzystają przy wspólnym rozliczeniu z ulgi dla klasy średniej, jeżeli tylko połowa ich łącznych przychodów zmieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

W odpowiedzi na pytanie DGP resort poinformował, że „z ulgi dla klasy średniej mogą korzystać obydwoje małżonkowie nawet wówczas, gdy przychód np. z pracy na etacie uzyskuje tylko jeden z nich. Warunkiem jest złożenie wspólnego zeznania podatkowego oraz to, aby po podziale kwoty przychodów na pół podzielony przychód mieścił się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł”.
O odmiennej wykładni, prezentowanej przez Małgorzatę Samborską, doradcę podatkowego i partnera w Grant Thornton, napisaliśmy w artykule „Wykładnia Ministerstwa Finansów korzystna, ale... wbrew przepisom”. Zdaniem ekspertki, gdy jeden z małżonków w ogóle nie będzie zarabiać, to ulgę (której wysokość można policzyć od połowy sumy łącznych przychodów) odliczy od swojego dochodu tylko ten małżonek, który dochody faktycznie osiąga.
- Wynika to z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym przy wspólnym rozliczeniu wszelkiego rodzaju pomniejszenia dochodów (a więc w tym ulgi) dokonuje się odrębnie przez każdego z małżonków - tłumaczyła Małgorzata Samborska.
Słowem - jak wskazywała - w pierwszej kolejności każdy z małżonków odrębnie odlicza kwoty pomniejszające dochód, w tym ulgi, a dopiero później oboje sumują te dochody i obliczają podatek od połowy łącznych dochodów małżonków.
- Jeśli więc dochód jednego małżonka wynosi „0”, to nie ma czego pomniejszyć - argumentowała ekspertka.
Z taką wykładnią nie zgadza się Ministerstwo Finansów. W przesłanej do redakcji DGP odpowiedzi na nasze pytanie wyjaśniło, że art. 26 ust. 4c ustawy o PIT „jest przepisem szczególnym, regulującym możliwość stosowania ulgi dla klasy średniej przez małżonków. Przepis ten odwołuje się do odpowiedniego stosowania regulacji, która pozwala na wspólne opodatkowanie małżonków w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie uzyskał przychodów opodatkowanych według skali podatkowej bądź je uzyskał, ale w kwocie wolnej od podatku”. ©℗
ikona lupy />
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna