Z pewnością wyższe dopłaty będą mieli pracownicy, którzy nie złożyli PIT-2. Przed problemem staną też zleceniobiorcy.
Ma być wyrównanie