Jak podał resort finansów, chcąc pomóc w interpretacji przepisów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizują webinary online dla lokalnej społeczności. Webinary rozpoczną od 18 stycznia i odbędą się w każdym województwie. Ich tematem będą przede wszystkim zmiany wynikające z Podatkowego Polskiego Ładu, dotyczące przede wszystkim przedsiębiorców, rodzin i emerytów.

"Zadania Krajowej Administracji Skarbowej to nie tylko pobór należności podatkowych, lecz wsparcie podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. To kolejne nasze działania skierowane do obywateli, aby pomóc im w interpretacji przepisów wprowadzonych przez Polski Ład" - powiedziała, cytowana w komunikacie szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska