Niestety, nie ma takiej możliwości. Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o PIT pracodawca działający jako płatnik zmniejsza zaliczkę naliczoną od wypłacanego pracownikowi świadczenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, pod warunkiem że uzyska od pracownika oświadczenie na formularzy PIT-2. Przy czym w PIT-2 pracownik wskazuje, że:

1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;