Kilku naszych pracowników złożyło wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w grudniu, a kilku w styczniu. Czy wnioski z grudnia są skuteczne mimo złożenia ich przed wejściem przepisów w życie? Czy wnioski ze stycznia trzeba koniecznie uwzględnić już przy wypłacie za styczeń, czy można od lutego?

Zgodnie z dodanym przez Polski Ład ust. 2b w art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 24; dalej: ustawa o PIT), jeżeli podatnik złoży pracodawcy-płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.