Osiągam przychód z najmu mieszkania, rozliczam go według ryczałtu. Jednocześnie pracuję na etacie. Czy w miejscu pracy mogę składać PIT-2? – pyta nasz czytelnik.

Wyjaśniamy: nie ma przeszkód, by w takiej sytuacji złożyć PIT-2. Wątpliwość czytelnika w tym zakresie wydaje się w pełni zrozumiała, gdyż w druku PIT-2 opublikowanym przez Ministerstwo Finansów znajduje się zapis na temat najmu. Pracownik w PIT-2 oświadcza m.in.: nie osiągam dochodów, od których jestem obowiązany(-na) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, tj. dochodów:
a) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,
b) z najmu lub dzierżawy

Urzędowy wzór PIT-2 wskazuje jednak wyłącznie na dochody z najmu, od których podatnik sam oblicza zaliczki na podatek na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, czyli według przepisów o skali podatkowej. Nie dotyczy to ryczałtu. Co więcej, w przypadku ryczałtu opodatkowane są nie dochody, a przychody.

Nasze stanowisko o braku przeszkód do złożenia PIT-2, gdy podatnik rozlicza najem ryczałtem, potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na jedno z pytań czytelnika DGP. Odpowiedź w tekście: Polski Ład: Czytelnicy DGP pytają, Ministerstwo Finansów odpowiada [CZĘŚĆ 2].

W publikacji „Przewodnik dla podatnika PIT-2”MF tłumaczy ponadto, że również osoba pracująca na umowie o pracę i prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może złożyć swojemu pracodawcy PIT-2.

Kiedy można złożyć PIT-2

Obecnie obowiązujące przepisy sugerują, że PIT-2 można złożyć pracodawcy tylko przed otrzymaniem pierwszej w danym roku wypłaty. Ministerstwo Finansów twierdziło co prawda, że "nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku", ale eksperci byli sceptyczni wobec tego stanowiska. Wątpliwości powinien wyjaśnić procedowany właśnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Znalazł się w nim przepis, w myśl którego PIT-2 będzie można składać przez cały rok.