Czy dozwolona była zapłata (i odliczenie) składek grudniowych jeszcze w grudniu 2021 r. (zamiast płacić do 10 stycznia 2022 r.)? A co się stanie, jeżeli jeszcze w grudniu zapłaciłem również pozostałe składki - należne już za 2022 r.? Czy mogłem tak zrobić?
Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego zależy od jej opłacenia zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłacił w grudniu 2021 r. składkę za grudzień 2021 r., może tę składkę odliczyć od podatku dochodowego za 2021 r., na zasadach określonych w art. 27b ustawy o PIT.