Radosław Kowalski, doradca podatkowy
Jeżeli po przeprowadzonym badaniu zarząd spółki (osoby kierujące nią) uzna, że spełnione są warunki do wyboru ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) i również w okresie jego stosowania spółka podoła wymaganiom prawodawcy, [ramka] a zasady opodatkowania są korzystne dla niej i jej wspólników, wówczas musi złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania tym ryczałtem (ZAW-RD). Standardowo składa się je do właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, czyli już w trakcie roku, dla którego ma być stosowany ryczałt od dochodów spółek. Tym samym, jeżeli rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, zawiadomienie takie powinno być złożone najpóźniej w poniedziałek, 31 stycznia 2022 r., by począwszy od tego roku (od jego pierwszego dnia), spółka stosowała estoński CIT.