Proste spółki akcyjne (PSA) można tworzyć od 1 lipca br. Jest to forma szczególnie atrakcyjna dla podatników rozpoczynających biznes z uwagi na relatywnie niski stopień sformalizowania.
Problemem są jednak podatki. W praktyce bowiem może dojść do sytuacji, że trzeba je będzie zapłacić trzykrotnie: raz na poziomie spółki i dwa razy na poziomie wspólników.