Status dobrego podatnika i dopasowanie do tego służb skarbowych. Wszystko to ma się znaleźć w nowej ordynacji podatkowej. Przygotuje ją komisja kodyfikacyjna. Resort finansów zrealizuje obietnicę Ewy Kopacz o nowych przepisach podatkowych w dwóch etapach.

Pierwszy etap będzie się składał z dużej nowelizacji ordynacji podatkowej. Projekt jest teraz w konsultacjach międzyresortowych, do Sejmu ma trafić przed końcem roku, posłowie zaś powinni go uchwalić do kwietnia 2015 r. Nowe przepisy (MF pracuje nad nimi od dwóch lat, projekt zawiera około 160 artykułów) mają konsumować większość wcześniej zapowiadanych zmian. Różnicują m.in. traktowanie podatników i wprowadzają klauzulę obejścia prawa. Mają też być punktem wyjścia do napisania ordynacji podatkowej na nowo.

Drugi etap to równoległe budowanie założeń do nowej ordynacji. Niemniej szanse na to, aby w ciągu tak krótkiego czasu – czyli do początku 2015 r. – udało się przedstawić ich gotową i wolną od uchybień wersję, są znikome. Pracą nad założeniami ma się zająć powoływana właśnie komisja kodyfikacyjna, która będzie działać przy MF. Resort zaproponował premier Kopacz, by na czele komisji stanął prof. Leonard Etel, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie przepisów podatkowych i finansowych. Pełen skład szesnastoosobowego zespołu ekspertów jest już z nim uzgadniany. – Oczekujemy, że komisja w ciągu kilku miesięcy opracuje główne kierunki zmian w ordynacji i wtedy poddamy je publicznej dyskusji. Rada Ministrów powinna przyjąć założenia w trzecim kwartale przyszłego roku – wyjaśnia w rozmowie z DGP wiceminister finansów Janusz Cichoń.