Celem Seminarium będzie zaprezentowanie już przyjętych i dopiero planowanych zmian w przepisach podatkowych, a także próba odpowiedzi jak te zmiany mogą wpłynąć na sytuację przedsiębiorców oraz w jaki sposób mogą oni dopasować swoją działalność do nadchodzących zmian. Seminarium dotyczyć będzie między innymi takich zagadnień jak:

• wprowadzenie do systemu prawa podatkowego przepisów o Kontrolowanych Spółkach Zagranicznych,
• plany wprowadzenia do systemu prawa podatkowego Klauzuli Przeciwko Unikaniu Opodatkowania,
• zagraniczne Fundusze Inwestycyjne jako narzędzie efektywnego planowania podatkowego w świetle najnowszych zmian w prawie podatkowym,
• znaczenie pojęcia beneficial owner i funkcjonowanie instytucji powiernictwa w polskim systemie prawnym w świetle planowanego wprowadzenia standardów OECD w zakresie automatycznej wymiany danych,
• inne istotne zmiany w przepisach podatkowych oraz w Ordynacji Podatkowej.

Seminarium skierowane jest do kadry menadżerskiej, dyrektorów finansowych spółek prawa handlowego, przedstawicieli branży inwestycyjnej oraz adwokatów i radców prawnych. Udział w Seminarium jest bezpłatny, za potwierdzeniem udziału przez organizatora. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatora p. Marią Wasilewicz na adres: maria.wasilewicz@kaos.pl.