Minister wyjaśnił, że obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą otrzymania przez samorząd całości lub części zapłaty. Od 1 stycznia 2022 r. będzie to wprost wynikać ze znowelizowanego art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o VAT. Wynika to z nowelizacji z 29 października 2021 r. wprowadzającej Polski Ład (Dz.U. poz. 2105).
Najnowsza interpretacja ogólna dotyczyła skutków obowiązującej od 2019 r. tzw. ustawy przekształceniowej z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1716). Na jej podstawie dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów stali się ich właścicielami. W zamian za to muszą przez 20 lat płacić samorządom roczne opłaty lub uiścić jednorazową opłatę (z bonifikatą).