Sprawdź, ile będzie wynosił podatek rolny w 2022 roku i kto będzie zobowiązany do jego zapłaty i w jakim terminie.

Kto płaci podatek rolny?

Zobowiązani do zapłacenia podatku rolnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Podatek rolny płacą:

 • właściciele gruntów
 • posiadacze samoistni gruntów
 • użytkownicy wieczyści gruntów
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy.

Jaki podatek rolny za 1ha w 2022 roku?

Zgodnie z przepisami podatek rolny dla 1 ha będzie wynosić:

 • 2,5-krotność 1 dt żyta to równowartość podstawowej stawki podatku rolnego za grunty rolne
 • 5-krotność 1 dt żyta to równowartość podstawowej stawki podatku rolnego za pozostałe grunty rolne.

Oznacza to, że:

 • podstawowa stawka podatku rolnego w 2022 r wyniesie 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy (stawka obowiązująca w 2020 roku wynosiła 146,38 zł).
 • stawka podatku rolnego za pozostałe grunty wyniesie 307,4 zł za 1 ha.

Do kiedy należy zapłacić podatek rolny w 2021?

Zgodnie z przepisami, podatek rolny należy zapłacić w czterech proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego, czyli do:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada.