Chodziło o spółkę prowadzącą działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Przychody strefowe są więc zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
W związku z pandemią COVID-19 spółka skorzystała również ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej (ustawy z 2 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 poz. 1842). Było to dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (na podstawie art. 15g tej ustawy).