Chodzi o subwencje, które firmy dostawały w ubiegłym roku z PFR na podstawie tarcz 1.0 i 2.0. Dla celów podatku dochodowego były one traktowane jak pożyczka. W związku z tym, gdy teraz PFR je umorzy, powstanie przychód. Fiskus nie pobierze jednak podatku.
O planowanej rezygnacji z podatku od umorzonej pomocy pisaliśmy już w maju „Umorzone wsparcie z tarczy PFR 1.0 ma być zwolnione z podatku” (DGP nr 88/2021).