Chodzi o ulgę dla klasy średniej, która pojawi się od 1 stycznia 2022 r. wskutek wejścia w życie Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. ustaw podatkowych (Dz.U. poz. 2105).
Ulga będzie naliczana przez pracodawcę, gdy przychody pracownika ze stosunku pracy (łącznie ze świadczeniami nieodpłatnymi lub w naturze) wyniosą w danym miesiącu od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie. Jeżeli przychód zatrudnionego zmieści się w tym przedziale, to pracodawca będzie uwzględniał ulgę przy obliczaniu i potrącaniu zaliczki na PIT. Będzie to jego obowiązkiem.