Sprawa dotyczyła spółki, która jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej i w ramach strategii rozwoju zakłada przejmowanie innych podmiotów (tzw. akwizycje). Od czasu do czasu kupuje więc udziały (akcje) w podmiotach działających w tym samym co ona sektorze gospodarki.
Transakcje te wymagają odpowiedniego przygotowania, w związku z tym spółka kupuje usługi doradcze, prawne, w tym związane z przeprowadzonym w przejmowanym podmiocie due diligence. Ponosi też wydatki na spłatę odsetek od finansowania udzielonego jej na nabycie udziałów lub akcji. Ponadto kupuje polisy ubezpieczeniowe, które mają ją zabezpieczyć przed ryzykami podatkowymi oraz prawno-biznesowymi. Obciążają ją też różnice kursowe, gdy za kupowane udziały i akcje płaci w walutach obcych.