Z ulgi na złe długi można skorzystać tylko przez dwa lata, ale złożoną w związku z tym deklarację można poprawiać przez pięć lat – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Chodziło o spółkę, która zgodnie z art. 89a ustawy o VAT skorzystała z ulgi na złe długi. Dzięki temu odzyskała podatek należny zapłacony do urzędu skarbowego od transakcji, od której nie dostała zapłaty od kontrahenta. Problem polegał na tym, że obniżyła VAT w rozliczeniu za sierpień, a nie – jak powinna – za wrzesień. Błąd ten wyszedł na jaw po dwóch latach. Spółka chciała więc skorygować deklaracje za sierpień i za wrzesień.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że jest to niemożliwe, bo minęły już dwa lata od wystawienia przez spółkę faktury z tytułu zawartej transakcji. Tymczasem zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi, pod warunkiem że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata.
Spółka nie zgadzała się z taką interpretacją. W skardze do sądu argumentowała, że dwuletni termin dotyczy wyłącznie możliwości skorzystania z ulgi. I że ona sama go dotrzymała. Teraz chodziło wyłącznie o poprawienie błędu formalnego, czyli korektę deklaracji. A ta jest możliwa w ciągu pięciu lat, zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawniania zobowiązań podatkowych (art. 70 ordynacji podatkowej) – twierdziła spółka.
WSA w Gliwicach podzielił jednak zdanie dyrektora izby. Orzekł, że korekta deklaracji oznaczałaby ponowne skorzystanie przez spółkę z ulgi na złe długi, a to jest już niemożliwe ze względu na upływ dwuletniego terminu.
Nie zgodził się z tym NSA. Orzekł, że spółka może złożyć korektę deklaracji i odzyskać podatek za wrzesień. Zdaniem NSA dyrektor katowickiej izby i gliwicki sąd pomylili pojęcia. Czym innym jest korekta VAT należnego (w ramach ulgi za złe długi), a czym innym korekta deklaracji.
– Spółka skorzystała z ulgi na złe długi w terminie, a jedynie popełniła błąd formalny co do okresu rozliczeniowego. Dlatego nie ma przeszkód, żeby skorygować deklarację w ciągu pięciu lat – wyjaśnił sędzia Janusz Zubrzycki.
Dodał, że pozbawienie podatnika prawa do korekty powodowałoby bezpodstawne wzbogacenie budżetu państwa.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1536/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia