Pytanie zadała spółka (korzystający), która zawarła umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Firma leasingowa (finansujący) zapłaciła z góry na rzecz ubezpieczyciela wszystkie należne składki z tytułu OC, AC i NNW. Następnie podzieliła tę kwotę na liczbę miesięcy ubezpieczenia w celu wyliczenia ich średniej miesięcznej wysokości. Spółka otrzymywała co miesiąc fakturę, na której finansujący wyszczególniał sumę wszystkich uśrednionych składek.
Spółka uważała, że choć wartość niektórych wyleasingowanych samochodów jest znacząca, to i tak będzie mogła odliczać od przychodu całość kosztów ubezpieczenia. Liczyła na to, że nie będzie obowiązywał jej limit, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT. Przepis ten nie pozwala zaliczać do kosztów składek ubezpieczeniowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji, w jakiej kwota 20 tys. euro (obecnie jest to 150 tys. zł) pozostaje do wartości auta przyjętej dla celów ubezpieczenia.