Gminna spółka, która zwraca mieszkańcom wydatki na energię elektryczną niezbędną do zasilania należących do niej przepompowni ścieków, nie wystawia im informacji o przychodzie. W takiej sytuacji bowiem nie ma przysporzenia – orzekł NSA.

Chodziło o gminną spółkę, która planowała wybudować kanalizację ciśnieniową. Jest to alternatywa dla kanalizacji tradycyjnej, stosowana m.in. na terenach o niekorzystnej topografii. Wymaga budowy przepompowni ścieków przy nieruchomościach należących do odbiorców usług kanalizacyjnych.
Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) takie urządzenia należą do gminnej spółki, a nie do mieszkańców. Spółka musi w związku z tym ponosić koszty eksploatacji, m.in. serwisu, napraw, zakupu niezbędnej energii elektrycznej.
Natomiast z powodów ekonomicznych i technicznych urządzenia są zasilane prądem z przyłącza właściciela posesji. Spółka planowała w związku z tym zwracać mieszkańcom koszty prądu. Uważała, że taki zwrot nie będzie dla nich przychodem i dlatego nie będą na niej ciążyć obowiązki płatnika.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że właściciele nieruchomości zaoszczędzą na tym, iż koszty zużywanego przez nich prądu poniesie spółka. Skoro więc nie będą musieli uszczuplać własnego majątku, to uzyskają opodatkowany przychód. Spółka powinna zatem wystawić stosowną informację (wtedy był to jeszcze PIT-8C, obecnie byłby to PIT-11), w których wykaże wysokość przysporzenia – stwierdził dyrektor KIS.
Nie zgodziły się z nim sądy obu instancji. WSA w Warszawie przypomniał, że gmina ma obowiązek zaopatrzenia swoich mieszkańców w wodę, kanalizację oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Wynika to z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.).
Ponadto skoro przepompownie ścieków będą należeć do gminnej spółki, a mieszkańcy poniosą koszt zasilania wyłącznie z przyczyn ekonomicznych i technicznych, to zwrot tego kosztu zrekompensuje im jedynie uszczerbek majątkowy związany z tymczasowym pokrywaniem rachunków za prąd (sygn. akt III SA/Wa 311/18 oraz III SA/Wa 2595/18).
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jerzy Płusa podkreślił, że gminna spółka, montując domowe przepompownie ścieków, będzie realizowała swój prawny obowiązek, i to ona będzie właścicielką urządzeń. Sposób rozliczenia kosztów zużytej energii elektrycznej, niezbędnej do zasilania przepompowni, będzie więc miał charakter wyłącznie techniczny. Mieszkańcy nie uzyskają z tego powodu przychodu podatkowego. ©℗

orzecznictwo

Wyroki NSA z 1 grudnia 2021 r., sygn. akt II FSK 653/19 oraz II FSK 333/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia