Resort wyjaśnił w komunikacie, że ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników elektronicznych PIT za 2021 r. na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
Przypomnijmy, że PIT-11 to wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej). Wypełniają go płatnicy PIT i przekazują urzędowi skarbowemu do końca stycznia, a podatnikowi do końca lutego.