Od grudnia br. można wysłać elektronicznie informację PIT-11 za 2021 r. tylko w wersji 27 i informację PIT-40A/11A za 2021 r. w wersji 20 – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Resort wyjaśnił w komunikacie, że ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników elektronicznych PIT za 2021 r. na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
Przypomnijmy, że PIT-11 to wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej). Wypełniają go płatnicy PIT i przekazują urzędowi skarbowemu do końca stycznia, a podatnikowi do końca lutego.
Z kolei formularz PIT-40A/11A wypełnia organ rentowy (ZUS). Informację PIT-11A sporządza się, gdy u podatnika wystąpi nadpłata. Otrzymanie takiego formularza przez świadczeniobiorcę oznacza, że nie został on rozliczony przez ZUS. Musi więc samodzielnie złożyć zeznanie roczne, np. korzystając z usługi Twój e-PIT.
Natomiast PIT-40A to roczne gotowe obliczenie podatku.
Obie informacje PIT-40A i PIT-11A są sporządzane na jednym formularzu PIT. O tym, którą z nich dostał podatnik, świadczy skreślenie w nagłówku. ©℗