Nie wystarczy więc urzędowe poświadczenie doręczenia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła niemieckiego alternatywnego funduszu inwestycyjnego otwartego działającego na terenie Polski, będącego tzw. instytucją wspólnego inwestowania. Zwrócił się on o wydanie interpretacji i wyjaśnienie, czy jego dochody (przychody) uzyskiwane na terytorium Polski są zwolnione z CIT.